General Electric Corporation, California, U.S.A.

 

Firma General Electric v spolupráci s Martin Marieta si Vás dovoľuje osloviť a ponúka Vám účasť na novozverejnenej štúdii “Blatová diéta”.

Vskratke ide o zvyšovanie telesného elektrického odporu v snahe získať odolnosť voči vysokým dotykovým napatiam, rádovo až niekoľko kV. Princíp tkvie v nahrádzaní normálnej ľudskej stravy blatom, kremičitým pieskom, ba nové tendencie hovoria dokonca o hasenom vápne.Tvorcom tejto štúdie je rodák z Bratislavy autor mnohých poučných, vysoko odborných vedckých prác. Možno ste mali už tú česť niektorú z nich držať v rukách a vychutnávať ušľachtilosť vedeckého poznania, ktorým dokáže priblížiť komplexné problémy aj úplným laikom, neznalým spinu.

Naša firma si vyberá v záujme prestíže len ľudí so špeciálnym vzťahom k technike, konkrétne k vektoru indukcie a k indukčnosti ako takej. Vybratí kandidáti sa zúčastnia špeciálnych testov v U.S.A či spĺňajú všetky elektostatické a elektromagnetické kritériá. Pre zaujímavosť uvádzame tzv. test kultu kultu osobnosti kde si nachvíľu vymeníte funkcie so silnoprúdovým vodičom. Skúma sa pri tom indukcia pri danej zmene dI/dt. Overí sa samozrejme aj definícia Ampéra, načo sa využije ďalší vodič v podobe Vášho kolegu-rivala.

Ak si chcete niečo dokázať, prekročiť svoj tieň potom je pre Vás spolupráca s našou firmou viac než nevyhnutná. Zkontaktujte sa ešte dnes s firmou GE.

Priznajte sa, že Vám už teraz lietajú od nadšenia motýle v bruchu, ako keby ste mal rande storočia. Tento pocit je úplne prirodzený vzhľadom na Vašu inteligenciu a hladinu testosterónu v krvi. Každý účastník projektu dostane jeden z kvalitných amerických výrobkov firmy GE, ako napríklad General Electric M 61 A1 20 mm multi-barrel cannon, prúdový motor General Electric F110-GE-129 s ťahom 131,6 kN a podobne. Každý výrobok je v hodnote niekoľko sto tisíc USD.

Tešíme sa na vájomnú spoluprácu!

 

V Bratislave dňa 9.1.1998.

  

 

S úctou k pokroku:

 

General director of GE in coooperation with Martin Marieta